AVÍS LEGAL

 • OBJECTE

Benvingut la  pàgina web d’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L
A continuació, s’exposen les Condicions d’ús d’aquesta pàgina. La navegació per la present pàgina (www.indesolcable.com), li atorga el rol d’usuari de la mateixa. Acceptant, així, les clàusules que es detallen seguidament.

 • IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.indesolcable.com (en endavant, WEB) es un domini d’ INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. amb domicili social a Avda. Verge de Montserrat, 7 - 25280 Solsona (Lleida); i amb Telèfon 973 480 125.
Essent, INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L. (en endavant, l’OPERADOR)  una societat amb N.I.F. B-25247081 que figura inscrita al Registre Mercantil de Lleida; Full Núm. L538, Foli 19, Tom 31, Inscripció 1ª.

 • FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’OPERADOR es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, els canvis, modificacions i actualitzacions que consideri necessàries a la WEB.
Així, l’OPERADOR, podrà limitar i bloquejar total i/o parcialment l’accés dels usuaris a la WEB durant el termini de temps necessari mentre estigui realitzant les tasques de millora, manteniment reparació que consideri pertinents per a la mateixa.
Tanmateix, atenent al funcionament del lloc WEB, l’OPERADOR es manté totalment exempt de les següents responsabilitats:

 • L’OPERADOR no es farà responsable del funcionament incorrecte de la WEB sempre que això es correspongui a un ús inadequat per part de l’Usuari. Així com per una mala configuració i/o insuficiència en la capacitat del seu equip a l’hora de suportar els sistemes informàtics mínims per a fer ús del servei.
 • L’OPERADOR no es farà responsable tant de possibles errors de seguretat com de danys que es puguin produir en l’equip de l’Usuari (tant en la maquinaria com en el programari), així com als documents o fitxers emmagatzemats en ell. Tot ell, com a conseqüència de resultar infectat per a qualsevol virus o software maliciós durant la connexió i accés als continguts de la present WEB.
 • En relació amb el paràgraf anterior, l’OPERADOR tampoc es farà responsable dels continguts de les pàgines web citades a www.indesolcable.com, no podent garantir la seguretat ni tampoc l’absència de virus a les mateixes.
 • NORMES D’ÚS DE LA WEB

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per altra banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conte, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals l’OPERADOR o les empreses del seu grup son titulars  o amb llicencies legítimes.
L’Usuari es compromet a no infringir cap d’aquests drets derivats de la propietat. Quedant prohibida qualsevol modalitat d’explotació i incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport sense l’autorització prèvia i expressa de l’OPERADOR.

 • AUTENTIFICACIÓ DEL CLIENT/USUARI

L’OPERADOR podrà establir diversos sistemes d’autentificació per tal que els seus clients (usuaris) pugui accedir a determinats espais, utilitzar alguns serveis específics o bé realitzar algunes gestions a través del lloc WEB. En aquest cas, aquests sistemes d’autentificació podran requerir de certes dades, que seran prèviament sol·licitades a l’usuari, tal com identificadors de compte i contrasenyes.
Ambdós camps (identificador i contrasenya) son propietat exclusiva de cada client i, en conseqüència, aquest els haurà de custodiar sota la seva responsabilitat i en absoluta confidencialitat. Assumint, l’Usuari, qualsevol dany o perjudici que es pugui derivar de la revelació o trencament del caràcter “secret” d’aquestes dades.

 • ÈTICA I RESPONSABILITAT DE L’USUARI DERIVADA DE L’US D’INTERNET I D’AQUESTA PÀGINA WEB PER PART DE L’USUARI

La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.
De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat. Així:

 • L’OPERADOR no es responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
 • L’OPERADOR no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:
 • Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
 • Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats. Sempre que aquests atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’OPERADOR (exposats anteriorment) o de tercers. Així com per aquelles accions que puguin vulnerar la intimitat, honor personal o familiar o la imatge a tercers, quedant l’OPERADOR completament exempt de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que es presentin a l’Usuari com a conseqüència d’aquest ús inadequat.
L’usuari també respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

 • POLÍTICA DE COOKIES D’ INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

L’OPERADOR utilitza, per al correcte funcionament del seu lloc WEB, galetes (Cookies) que no proporcionen en cap cas dades personals dels seus usuaris. Si vostè decideix continuar navegant per la nostra pàgina WEB, està acceptant l’ús d’aquestes cookies per part de l’OPERADOR.
Si així ho necessita i requereix pot consultar la nostra Política de Cookies accedint a la pestanya corresponent ubicada a la part inferior d’aquest lloc WEB, o bé clicant directament el següent enllaç:
http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=politica-cookies

 • POLÍTICA DE PRIVADESA D’INSTAL·LACIONS DEL SOLSONÈS, S.L.

D’Acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i al tractament de les seves dades personals, l’OPERADOR disposa d’una pròpia Política de Privadesa de Dades Personals.
Si ho desitja, pot consultar-la accedint a la corresponent pestanya ubicada a la part inferior d’aquest lloc WEB, o bé clicant directament el següent enllaç:
http://www.indesolcable.com/instalacions.php?id=politica-privadesa

 • LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina WEB serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals Espanyols. Atenent, sempre, a la legislació vigent i al seu degut compliment.

Avís legal Política de privadesa Condicions generals Política de baixa de serveis Política de cookies